Les activitats de l'Associació Tourette Catalunya

A l’Associació Tourette Catalunya duem a terme diverses activitats per tal d’acollir i informar a totes les persones afectades per la Síndrome de Tourette. Això és tot el que et trobaràs amb nosaltres:

Acollida a familiars

A partir generalment de trucades telefòniques els familiars es posen en contacte amb l’ATC i es concerta una entrevista presencial a la seu de l’entitat, sempre que sigui possible. En cas contrari es fa una acollida telefònica o telemàtica.

 Acollida a persones afectades

Tot i que menys sovint, són les persones afectades adultes les que demanen informació i suport. Se segueix el mateix procediment.

Assessorament educatiu a les escoles

És una de les nostres activitats més freqüents,  atès el desconeixement de la naturalesa de la Síndrome Tourette per part d’educadors i educadores, que sovint malinterpreten la conducta de l’alumnat afectat. La informació acostuma a ser suficient per canviar els recursos educatius aplicant les adaptacions més convenients en cada cas.

Orientació laboral

Per a una part de les persones afectades amb ST la seva integració en el món laboral comporta un seguit de dificultats que venen motivades per la propia simptomatologia del trastorn.

L’ATC mantenim un vincle estable amb entitats dedicades a orientar les persones que atesa la seva discapacitat necessiten ajut per accedir amb al món del treball.

Informació sobre professionals de la salut

Disposem d’un llistat de professionals de la salut amb coneixements i expertesa sobre la Síndrome de Tourette.

Difusió de la informació sobre la naturalesa de la Síndrome de Tourette

Un dels principals problemes amb què es troben les persones afectades és el desconeixement que sobre aquest trastorn té la societat en general. Aquesta ignorància genera molt sovint reaccions inadequades per part de la població quan es troben amb una persona afectada. Una de les nostres activitats, i no la menys important, és difondre la informació sobre les característiques de la ST en els mitjans de comunicació, jornades, etc., per tal de  generar un canvi d’actitud cap a la tolerància i comprensió.

Formació

Regularment participem en postgraus i activitats formatives de les universitats (Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona) així com tmbé d’altres entorns de caràcter social i educatiu. El fet d’impartir coneixements sobre la S.T. i les seves implicacions educatives suposa una excel·lent ocasió per tal que els professionals adquireixin les eines adequades per gestionar la seva relació amb les persones afectades.

Tallers

Ocasionalment programem tallers sobre algun tema relacionat amb la convivència amb la ST, que pot ser una ajuda per als propis afectats i el seu entorn familiar.

Reunions de pares i mares

Les famílies que ho desitgen participen en petit grup en reunions on posen en comú les seves experiències de convivència amb fills o filles afectats per la ST.

Grups de persones afectades

A petició d’aquestes persones també es fan reunions per tal de millorar l’acceptació i la gestió de la conducta de tics que els causa incomoditat i incomprensió.